Januari 2018

18 januari: clusteroverleg til-/tranfersystemen en hygienehulpmiddelen
Locatie: FHI, Leusden
Contactpersoon: Linda Huber, linda.huber@fhi.nl

Februari 2018

1 februari: clusteroverleg Diabetes, Incontinentie en Stomazorg
Locatie: FHI, Leusden
Contactpersoon: Linda Huber, linda.huber@fhi.nl