Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT

Op 1 januari 2013 is de W...

Keuzevrijheid medische hulpmiddelen

Op 17 juni 2016 heeft het...

Inkoopvoorwaarden gezondheidszorg

In 2014 hebben zorginstel...

IGZ start met inspectiebezoeken gericht...

De Inspectie voor de Gezo...

Mogelijkheden FHI-ondersteuning in aanbe...

FHI biedt leden op versch...

EU investeert in pilot thuismonitoring E...

bron: Zorgvisie Het Elisa...

Minder rechtszaken in de zorgketen?

Op 2 juni ondertekende de...

Medical Devices and the Brexit

“Wow, while I was s...

convenant geschilleninstantie onderteken...

Op donderdag 2 juni 2016 ...

BTW-vrijstelling op coördinerende diens...

Voor een aantal samenwerk...

Groei aantal apneupatiënten leidt tot s...

Samenwerking in de waarde...

NEN Ronde Tafel bijeenkomst klasse I hul...

Het NEN organiseert op do...